Αποκτήστε συνολική εικόνα της Επιχείρησης σας με μία μόνο εφαρμογή, την MSG


Η εφαρμογή MSG είναι η πληρέστερη λύση Material Resource Planning (MRP) II / Enterprise Resource Planning (ERP), η οποία ενοποιεί πραγματικά όλες τις λειτουργίες των μεσαίων και μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων.
Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλες τις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες που επιθυμούν να παράγουν σύμφωνα με τα διεθνή standard ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης τους, αυτοματωποιώντας τις διαδικασίες τους, να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση των αποθεμάτων τους και να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τους παραγωγικούς τους πόρους.

Ο συνδυασμός της με τα υποσυστήματα του ERP συστήματος δίνουν τη συνολική εικόνα της επιχείρησης για όλες τις δραστηριότητες και συναλλαγές της. H λύση MSG αναπτύχθηκε με γνώμονα να καλύψει τις απαιτητικές ανάγκες αυτού του κλάδου της παραγωγής. Ο θεμελιώδης παράγοντας επιτυχίας των συγκεκριμένων οργανισμών έγκειται στο κατά πόσο μπορούν να προσδιορίσουν τα προϊόντα που πρέπει να παράγουν, σε τι ποσότητες, ακολουθώντας τις προσήκουσες προδιαγραφές και φυσικά σε τιμή συμφέρουσα για τον τελικό καταναλωτή. Επιπλεόν, εξίσου σημαντικό είναι να διατηρήσουν την ευελιξία τους και να μπορούν να βελτιώνουν την διαδικασία παραγωγής. Η εταιρία MSG ανέπτυξε την ομώνυμη εφαρμογή, ύστερα από εμπειρία 30 ετών στο χώρο αυτό ως συμβούλων οργάνωσης έχοντας καταγράψει πλήρως τις ανάγκες του κλάδου που πρέπει να καλύψει και λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλειδί της επιτυχίας στην υλοποίηση της είναι η ευχρηστία και η προσαρμοσικότητά της στις αλλαγές.


Η εφαρμογή MSG είναι μια ενοποιημένη επιχειρηματική λύση, προσαρμόζεται εύκολα στον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών και εξίσου εύκολα μπορεί να μεταληθεί καθώς και να αλληλεπιδράσει με άλλα συστήματα που ενυπάρχουν. Επιλέχθηκαν για την ανάπτυξη της τεχνολογίες αιχμής Microsoft, .NET 2.0 και Visual Studio 2005, που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα και την απομακρυσμένη πρόσβαση. Επιπλέον η εφαρμογή εκμεταλλεύεται τεχνολογίες που ήδη έχουν επενδύσει οι πελάτες όπως Microsoft Windows, Microsoft Office, MS SQL Server ή DB2 οπότε μειώνεται σημαντικά το κόστος της επένδυσης που πρέπει να αναλάβουν, ενώ παράλληλα οι χρήστες μπορούν να την υιοθετήσουν εύκολα για να λειτουργεί η επιχείρηση απρόσκοπτα και αδιάκοπα.

Πλεονεκτήματα Εφαρμογής MSG
  • Ενοποιημένη πληροφορία μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων που συμμετέχουν στην παραγωγή όπως πωλήσεις, παραγωγή, τμήμα προμηθειών και λογίστηριο.
  • Ευκολία διαχείρισης πολλαπλών χαρακτηριστικών των υλικών, όπως παρτίδες,πολλαπλές μονάδες μέτρησης, ημερομηνίες λήξης. Πληροφορίες απαραίτητες για τη δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών, τον προγραμματισμό της παραγωγής, τον έλεγχο ποιότητας και τη διαχείριση αποθεμάτων.
  • Αυτοματισμός διαδικασιών, ελαχιστοποιεί την χειρόγραφη καταχώρηση δεδομένων, διευκολύνει τον έλεγχο των διαδικασιών ποιότητας, δημιουργεί πρόγραμμα παραγωγής, δημιουργεί αυτόματα παραγγελία αγοράς υλικών και ενημερώνει για την διαθεσιμότητα πόρων.
  • Ο προϋπολογισμός αποτελεί το σχέδιο δράσης της εταιρίας, αντανακλάται σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της επιχειρήσης και πρωτίστως στις πωλήσεις και στην παραγωγική διαδικασία.
  • Υποστηρίζει όλα τα διεθνή standard που διέπουν τις βιομηχανίες όπως FDA, GMP, TQM, ISO και TPM
  • Κοστολόγηση, βάσει των κανόνων που επιβάλλει ο ΚΒΣ αλλά και εξωλογιστικά.
  • Διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα, εφαρμογές και μηχανές.
  • Διασύνδεση με Microsoft Office, επιτρέπεποντας στους χρήστες να επιλέξουν τεχνολογίες που γνωρίζουν, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητά τους.
  • Η εφαρμογή είναι Πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο οργανισμό Veritest.


Η πιστοποίηση διασφαλίζει τη συμβατότητά της σε περιβάλλον Windows Server 2003 και MS SQL 2005. Η επιτυχία της επιχείρησής σας συνδέεται άμεσα με τους ανθρώπους που εργάζονται για εσάς. Η εφαρμογή MSG είναι ένα σύνολο υποσυστημάτων, προσαρμόσιμων στις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών μας και τους ανθρώπους τους, ώστε να μπορούν να αποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις των ρόλων τους. Επιπλέον το περιβάλλον της εφαρμογής είναι απλό και οικείο, μειώνοντας σημαντικά το όποιο ρίσκο υλοποίησης ενός νέου πληροφοριακού συστήματος. Τα υποσυστήματα αυτά αυτοματοποιούν τη λογιστική διαχείριση, την αναλυτική λογιστική, εμπορική διαχείριση, διαχείριση αποθεμάτων, διαχείριση παγίων, τη διαδικασία logistics, τον προγραμματισμό και έλεγχο παραγωγής, τη διαχείριση ποιότητας και της κοστολόγησης. Έτσι, μπορεί και καλύπτει σχεδόν όλες τις επιχειρηματικές ανάγκες.