Βελτιστοποίηση παραγωγικότητας -> μείωση κόστους -> ανάπτυξη
 
MSG Profile

Η MSG ιδρύθηκε το 1992, με έδρα την Αθήνα , και η κύρια δραστηριότητά της είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσίες σχεδιασμού ανάπτυξης και ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων στη βιομηχανία. ​ Με μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης και στην ανάπτυξη λογισμικού, ειδικεύεται σε ολοκληρωμένες MRP II και ERP λύσεις.


Module MSG

Η εφαρμογή MSG έχει αναπτυχθεί με modular λογική επιτρέποντας στον πελάτη να επιλέξει εκείνες τις λειτουργίες που χρειάζεται, ελαχιστοποιώντας το κόστος επένδυσής του και αποκομίζοντας ταυτόχρονα στο μέγιστο βαθμό τα οφέλη του προϊόντος. Επιπλέον, ανάλογα με την εξέλιξη της επιχείρησής του, ο πελάτης μπορεί να προσθέτει νέα υποσυστήματα και λειτουργίες, στο χρονικό σημείο που κρίνει απαραίτητο.


Υπηρεσίες ΜSG

Η Ικανοποίηση του πελάτη είναι ο πυρήνας της στρατηγικής μας . Η πολιτική της MSG βασίζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου και ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της εξυπηρέτησης των μονάδικών αναγκών των πελατών της. Οι υπηρεσίες διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης των παραγωγικών μονάδων και τον πλήρη κύκλο ζωής του συστήματος MSG, MRP II/ ERP λύσης.